Strona główna
Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim PDF Drukuj artykuł

 

Komunikat Prezesa Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim i Dyrektora Sądu Okręgowego w Olsztynie:

W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  tzw. koronawirusa, w trosce o zdrowie interesantów i  pracowników Sądu informujemy o zdjęciu z wokand spraw sądowych przypadających na termin od 13 marca do 31 marca 2020 r. oraz od 1 kwietnia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. (z wyjątkiem spraw pilnych). Szczegółowych informacji w powyższym zakresie udzielają wydziały sądu (kontakt do wydziałów poniżej).

W chwili obecnej Sąd jest zamknięty dla interesantów, co oznacza, że osobiście nie można załatwić żadnej sprawy, natomiast można się kontaktować telefonicznie, drogą pocztową oraz drogą elektroniczną, kierując zapytanie do konkretnej komórki organizacyjnej.

Do Sądu wchodzą wyłącznie pracownicy (wykonujący pracę w sposób rotacyjny, według grafików dyżurów), sędziowie i strony (tylko w sprawach pilnych, które nie zostały zdjęte z wokand.)

Opłaty sądowe należy kierować wyłącznie na konta Sądu wskazane na stronie internetowej.

Wszystkie działania podejmowane w celu ochrony zdrowia i życia zarówno interesantów jak i pracowników, a także działania mające na celu zabezpieczenie funkcjonowania Sądu znajdują odzwierciedlenie w zarządzeniach Prezesa Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim i/lub Dyrektora Sądu Okręgowego w Olsztynie. Mogą się Państwo z nimi zapoznać poniżej:

Zarządzenie Nr A.021.14.20 Prezesa Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim i Dyrektora Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie podjęcia działań profilaktycznych związanych z rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie Nr A.021.15.20 Prezesa Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie podjęcia działań profilaktycznych związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Zarządzenia Nr A.021.16.20 Prezesa Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wykonywania czynności przez kuratorów sądowych.

Zarządzenie Nr A.21.18.20 Prezesa Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim i Dyrektora Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie podjęcia podjęcia dalszych działań organizacyjnych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim i Dyrektora Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie podjęcia dalszych działań organizacyjnych związanych z koronawirusem.

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie odwołania wyznaczonych terminów wokand od dnia 1 kwietnia 2020 do 30 kwietnia 2020 r.

Informacje Ministerstwa Sprawiedliwości  (kliknij tutaj)

Informacje Ministerstwa Zdrowia  (
kliknij tutaj)


Siedziba Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim

ul. Bartoszycka 4a
11-100 Lidzbark Warmiński
tel. (89) 767 83 00

 

NIP 743-20-28-121
REGON 000323430-00073

Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim:

poniedziałek:

7:00 - 18:00

wtorek - piątek:

7:00 - 15:00

Biuro Podawcze
tel. (89) 767 83 00

 

I Wydział Cywilny
tel. (89) 767 83 10
tel. (89) 767 83 11

 

II Wydział Karny
tel. (89) 767 83 20
tel. (89) 767 83 21

 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
tel. (89) 767 83 30
tel. (89) 767 83 31

 

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
tel. (89) 767 83 40
tel. (89) 767 83 41

 

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
tel. (89) 767 83 50
tel. (89) 767 83 51

 
 
 
Dotarcie do siedziby Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim z dworca PKS - szczegółowy plan wraz z mapą.
 
 

W odległości kilkudziesięciu metrów od siedziby Sądu, po obydwu stronach ulicy Bartoszyckiej znajdują się przystanki autobusowe.

 

Podstawa prawna działalności Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim.

Sąd działa na podstawie:
  • Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
  • Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz.133 t.j.)
  • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1683)

 

Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim obejmuje swą właściwością:
miasto i gminę Lidzbark Warmiński
miasto i gminę Orneta
gminę Kiwity
gminę Lubomino

 
 
 

Lokalizacja siedziby Sądu Rejonowego w Lidzbarku WarmińskimPokaż/ukryj stopkę artykułu.