Strona główna
Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim PDF Drukuj artykuł

 

Komunikat Prezesa Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim i Dyrektora Sądu Okręgowego w Olsztynie nr 1:

Uprzejmie informujemy, że od dnia 18 maja 2020 r. zostaje otwarte Biuro Podawcze celem osobistej obsługi interesantów Sądu związanej z przyjmowaniem korespondencji oraz możliwość zakupu e-znaków i uiszczenia opłat we wpłatomacie z zachowaniem wszystkich wprowadzonych procedur bezpieczeństwa wskazanych w zarządzeniu Prezesa Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim i Dyrektora Sądu Okręgowego w Olsztynie Nr.A.021.35.20 z dnia 18 maja 2020 r. W zarządzeniu określono także pozostałe zasady funkcjonowania Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim od dnia 18 maja 2020 r.

Zarządzenie z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim oraz zasad przyjęć interesantów w budynku Sądu.

Zarządzenie Nr A.021.40.20 Prezesa Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia dodatkowych zasad organizacji pracy Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim oraz przyjęć interesantów w budynku Sądu.

WAŻNE

Do budynku Sądu nie zostaną wpuszczone osoby nie posiadające zakrytego nosa i ust, zgodnie z obowiązującymi w kraju rygorami oraz osoby odmawiające poddania się pomiarowi temperatury ciała.

 

Komunikat Prezesa Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim i Dyrektora Sądu Okręgowego w Olsztynie nr 2:

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 czerwca 2020 r. w Sądzie Rejonowym w Lidzbarku Warmińskim Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim i Dyrektora Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 22 maja 2020 r. została utworzona tymczasowa komórka obsługi interesanta o jednym stanowisku czynna od godz. 8.00 do godz. 14.00.

  1. Zadaniem komórki jest zapewnienie profesjonalnej obsługi interesantów tj. stron postępowań sądowych, pełnomocników oraz innych osób, których sprawy rozpoznawane są przez Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim oraz ułatwienie im uzyskania niezbędnych informacji o stanie sprawy.
  2. Tymczasowa komórka do obsługi interesantów obsługuje Wydziały: I Wydział Cywilny, II Wydział Karny, III Wydział Rodzinny i Nieletnich.
  3. Jednorazowo w pomieszczeniu komórki do obsługi interesantów może przebywać jedna osoba.
  4. W tymczasowej komórce do obsługi interesantów akta będą udostępniane wyłącznie po dokonaniu telefonicznej rezerwacji pod numerem telefonu 89 767 83 03 w dniu i godzinie uzgodnionej z pracownikiem komórki.
  5. Wszyscy interesanci zobowiązani są do zapoznawania się z aktami w rękawiczkach ochronnych, które powinni mieć ze sobą.

 

W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  tzw. koronawirusa, w trosce o zdrowie interesantów i  pracowników Sądu uprzejmie prosimy, aby w przypadku braku konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie (np. udział w wokandzie) korzystać z innych dostępnych rozwiązań kontaktu z sądem np. kontakt telefoniczny, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Tymczasowa komórka obsługi interesanta

tel. (89) 767 83 03

 

I Wydział Cywilny

tel. (89) 767 83 10

fax (89) 767 83 11

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

II Wydział Karny

tel. (89) 767 83 20

fax (89) 767 83 21

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

tel. (89) 767 83 30

fax (89) 767 83 31

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

tel. (89) 767 83 40

fax (89) 767 83 41

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

tel. (89) 767 83 50

fax (89) 767 83 51

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Jeśli osoba wezwana na rozprawę (np. strona postępowania, pełnomocnik, obrońca, świadek), wróciła z kraju/rejonu uznanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego za szczególnie niebezpieczny lub miała kontakt z osobą, u której stwierdzono zarażenie koronawirusem, prosimy o niezwłoczne przekazanie tej informacji telefonicznie, bądź drogą mailową do wydziału właściwego ze względu na zarejestrowanie sprawy (numery telefonów oraz adresy mailowe wydziałów dostępne są na stronie internetowej sądu: www.lidzbarkwarminski.sr.gov.pl).

Informacja powinna zawierać: sygnaturę sprawy, imię i nazwisko osoby wezwanej, status w sprawie, kontaktowy numer telefonu albo adres mailowy oraz termin rozprawy, na który została wezwana. 

Zarządzenie Nr A.021.15.20 Prezesa Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie podjęcia działań profilaktycznych związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Zarządzenia Nr A.021.16.20 Prezesa Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wykonywania czynności przez kuratorów sądowych.

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie odwołania wyznaczonych terminów wokand od dnia 1 kwietnia 2020 do 30 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Nr A.021.31.20 Prezesa Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie częściowego uchylenia Zarządzenia Nr A.021.20/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim i Dyrektora Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 19 marca 2020 r.

Zarządzenie Nr A.021.32.20 Prezesa Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie podjęcia dalszych działań organizacyjnych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

 

Informacje Ministerstwa Sprawiedliwości  (kliknij tutaj)

Informacje Ministerstwa Zdrowia  (
kliknij tutaj)


Siedziba Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim

ul. Bartoszycka 4a
11-100 Lidzbark Warmiński
tel. (89) 767 83 00

 

NIP 743-20-28-121
REGON 000323430-00073

Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim:

poniedziałek:

7:00 - 18:00

wtorek - piątek:

7:00 - 15:00

Biuro Podawcze
tel. (89) 767 83 00

 

I Wydział Cywilny
tel. (89) 767 83 10
tel. (89) 767 83 11

 

II Wydział Karny
tel. (89) 767 83 20
tel. (89) 767 83 21

 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
tel. (89) 767 83 30
tel. (89) 767 83 31

 

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
tel. (89) 767 83 40
tel. (89) 767 83 41

 

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
tel. (89) 767 83 50
tel. (89) 767 83 51

 
 
 
Dotarcie do siedziby Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim z dworca PKS - szczegółowy plan wraz z mapą.
 
 

W odległości kilkudziesięciu metrów od siedziby Sądu, po obydwu stronach ulicy Bartoszyckiej znajdują się przystanki autobusowe.

 

Podstawa prawna działalności Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim.

Sąd działa na podstawie:
  • Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
  • Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz.133 t.j.)
  • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1683)

 

Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim obejmuje swą właściwością:
miasto i gminę Lidzbark Warmiński
miasto i gminę Orneta
gminę Kiwity
gminę Lubomino

 
 
 

Lokalizacja siedziby Sądu Rejonowego w Lidzbarku WarmińskimPokaż/ukryj stopkę artykułu.