Strona główna Portale internetowe Internetowy Portal Informacyjny
Internetowy Portal Informacyjny PDF Drukuj artykuł

 

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.09.2015r. uruchomiony został Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim (zwany Portalem Informacyjnym).

Jest to serwis, który ma na celu ułatwieniepodmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronompostępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom dostępu do informacji o stanie spraw i o czynnościach podejmowanych w sprawie, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Apelacyjnym w Białymstoku i sądach mu podległych.

Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta”, który jest dostępny na stronie głównej serwisu pod adresem: https://portal.bialystok.sa.gov.pl

Następnie należy udać się do Sekretariatu Wydziału Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim, gdzie nastąpi weryfikacja
danych, poprzez porównanie danych podanych we wniosku z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego. Weryfikacja danych kończy się aktywacją konta oraz wydrukowaniem potwierdzenia założenia konta zawierającego login i hasło, które otrzymuje użytkownik.

Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim szczegółowo określa Regulamin, opublikowany na stronie serwisu.

Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem: https://portal.bialystok.sa.gov.pl

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim.

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim w sprawie zmiany Regulaminu Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim.

Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.