Strona główna
Biuro Obsługi Interesantów PDF Drukuj artykuł

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW

zostało utworzone na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 25 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych  

Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 sierpnia2020 r.

Usytuowane jest na parterze budynku Sądu w pokoju nr 8.

Kontakt telefoniczny do Biura Obsługi Interesantów 89 767 83 03

UWAGA! W trakcie bezpośredniej obsługi interesanta połączenie telefoniczne nie jest obsługiwane.

W Biurze Obsługi Interesantów pracuje jedna osoba, która udziela informacji w sprawach cywilnych i  karnych w zakresie właściwości  sądu rejonowego, dotyczących postępowania sądowego.

Zgodnie z § 29 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Regulamin urzędowania sądów powszechnych do  zadań pracownika Biura Obsługi Interesantów należy:

- udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów teleinformatycznych;

- wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów teleinformatycznych lub akt sadowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;

- wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;

- kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;

- udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;

- udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;

- udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;

- informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;

- udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem;

Pracownik Biura Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych iinformacji, kóre naruszałyby przepisy innych aktów prawnych w tym o ochronie danych osobowych.

 

Regulamin Biura Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym w Lidzbarku Warmińskim

Regulamin Czytelni akt Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim

Zamówienie akt do Czytelni akt

Wniosek o wyrażenie zgody na wykonanie fotokopii z akt sprawy

Wniosek o wyrażenie zgody na wykonanie kserokopii z akt sprawy

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.