Strona główna Informacje Wzory i formularze
Wzory i formularze PDF Drukuj artykuł

WZORY I FORMULARZE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

 

BROSZURY I PUBLIKACJE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

 

DRUKI W POSTĘPOWANIU CYWILNYM

apelacja od wyroku

druk urzędowy oświadczenia majątkowego do ubiegania się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego

druk urzędowy oświadczenia majątkowego od zwolnienia od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym

skarga na czynności komornika

wniosek o wszczęcie egzekucji

oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku

pełnomocnictwo dla osoby najbliższej

pełnomocnictwo do odbioru korespondencji

o sprostowanie aktu USC

uzupełnienie braków pozwu

wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

wniosek o odpis prawomocnego wyroku

wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem

wniosek o otwarcie testamentu

wniosek o kserokopię

wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu

wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

wniosek o zwrot kosztów podróży

wniosek o dział spadku

wniosek o odpis wyroku z klauzulą

wniosek o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie

zażalenie na postanowienie

zwrot opłaty

 

DRUKI W POSTĘPOWANIU KARNYM

druk urzędowy oświadczenia majątkowego do ubiegania się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego

wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem

wniosek o odpis prawomocnego wyroku

wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

wniosek o rozłożenie na raty

wniosek o wyrażenie zgody na widzenie

wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu

wniosek o zatarcie skazania

wniosek o zwrot kosztów podróży

wniosek oskarżyciel posiłkowy

wniosek o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia

 

DRUKI DOTYCZĄCE SPRAW W POSTĘPOWANIU RODZINNYM

o obniżenie alimentów

o ograniczenie władzy rodzicielskiej

o pozbawienie/zawieszenie władzy rodzicielskiej

o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka

o uchylenie orzeczenia o ograniczeniu władzy rodzicielskiej

o umieszczenie w Szpitalu Psychiatrycznym

o ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego

o ustalenie ustania obowiązku leczenia odwykowego

paszport

pozew o alimenty

pozew o podwyższenie alimentów

o uregulowanie kontaktów z małoletnim

ustalenie ojcostwa

o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka

wniosek o zwolnienie od złożenia dowodu zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego

zaprzeczenie ojcostwa pozew męża/matki

wniosek o zwrot kosztów podróży

 

 

 

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.