Numery Kont bankowych Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim Drukuj artykuł

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych (Dz. U. 2014.1683) obsługę finansową sądów rejonowych:

- Sądu Rejonowego w Biskupcu,
- Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim,
- Sądu Rejonowego w Nidzicy,
- Sądu Rejonowego w Mrągowie

od 1 lipca 2015 r. będzie prowadził Sąd Okręgowy w Olsztynie.


Numery kont bankowych:

Od 1 czerwca 2016 roku obowiązują nowe numery kont bankowych dochodów budżetowych

Dochody budżetowe (opłaty sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych)*

I Wydział Cywilny                                       NBP O/O Olsztyn           71 1010 0055 1273 0050 4800 0001

II Wydział Karny                                        NBP O/O Olsztyn           44 1010 0055 1273 0050 4800 0002

III Wydział Rodzinny i Nieletnich                 NBP O/O Olsztyn           17 1010 0055 1273 0050 4800 0003

IV Wydział Ksiąg Wieczystych                     NBP O/O Olsztyn            87 1010 0055 1273 0050 4800 0004

 

*NBP O/O Olsztyn 98 1010 0055 1273 0050 4800 0000 Rachunek dochodów budżetowych Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim

*NBP O/O Olsztyn 04 1010 1397 0030 9822 3100 0000 Rachunek dochodów budżetowych Sądu Okręgowego w Olsztynie

 

Rachunek sum na zlecenie (zaliczki wnoszone przez strony)
BGK O/Olsztyn 30 1130 1189 0025 0134 2920 0007

Rachunek depozytów (wadia, zabezpieczenia, poręczenia)
BGK O/Olsztyn
Waluta PLN   32 1130 1017 0021 1002 4190 0004
Waluta USD  05 1130 1017 0021 1002 4190 0005
Waluta EUR  86 1130 1017 0021 1002 4190 0002
Waluta CHF  16 1130 1017 0021 1002 4190 0001
Waluta GBP  59 1130 1017 0021 1002 4190 0003

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (nawiązki, świadczenia pieniężne)
BGK O/Olsztyn 95 1130 1189 0025 0134 2920 0001

 

*NBP O/O Olsztyn 04 1010 1397 0030 9822 3100 0000 Rachunek dochodów budżetowych Sądu Okręgowego w Olsztynie

Konta bankowe
Kod BIC Narodowy Bank Polski: NBPLPLPW
KOD BIC Bank Gospodarstwa Krajowego: GOSKPLPW
IBAN tworzy się poprzez dodanie przed numerem rachunku bankowego kodu Polski „PL”