Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. wolnego od pracy. Drukuj artykuł

 Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim i Dyrektora Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 6 września 2019r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Sądzie Rejonowym w Lidzbarku Warmińskim.