Od października 2019 r. w Sądzie Rejonowym w Lidzbarku Warmińskim zostanie zainstalowany samoobsługowy terminal płatniczy, tzw. wpłatomat. Drukuj artykuł

Od października  2019 r. w Sądzie Rejonowym w Lidzbarku Warmińskim zostanie zainstalowany samoobsługowy terminal płatniczy, tzw. wpłatomat. Umożliwi on uiszczanie wpłat na rachunek dochodów, sum na zlecenie, FPPoPP za pośrednictwem kart płatniczych. Możliwy będzie również zakup e-znaku za pośrednictwem terminala.

Wpłaty gotówkowe na rachunki sądu będą realizowane w placówkach pocztowych na terenie całego kraju w wariancie Standard. Interesanci nie będą ponosić żadnych kosztów związanych z realizacją transakcji gotówkowych. 

Instrukcja obsługi terminala płatniczego