Informacja dot. zamknięcia kasy Drukuj artykuł

W związku z wprowadzeniem usługi przyjmowania opłat wnoszonych na rachunek Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim kartami płatniczymi oraz sprzedaży e-znaków opłaty sądowej w wykorzystaniem Samoobsługowych Terminali Płatniczych Zarządzeniem Nr A.021.66.19 Prezesa Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim i Dyrektora Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 27 września 2019 r. od dnia 2 października 2019 r. kasa zostaje zamknięta.