Zarządzenie w sprawie dni wolnych od pracy w 2021 r. Drukuj artykuł

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim i Dyrektora Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Sądzie Rejonowym w Lidzbarku Warmińskim.