Mediacje Drukuj artykuł

Osoba wyznaczona do kontaktu  z koordynatorem ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Olsztynie

 SSR Magdalena Maszlanka tel. (89) 767 83 15

Lista wydarzeń związanych z obchodami Tygodnia Mediacji w okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie