Podziały czynności Drukuj artykuł

 

PODZIAŁY CZYNNOŚCI SĘDZIÓW I REFERENDARZY SĄDU REJONOWEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

 

Prezes

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie Marta Banaś - Grabek

 

I Wydział Cywilny 

SSR Magdalena Maszlanka

SSR Agnieszka Przęczek

 

II Wydział Karny

SSR Monika Niedziałkowska

SSR Dariusz Idzikowski

 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

SSR Robert Kłosowski

 

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Karina Niewiero-Wojciechowska

Anna Szamotuło